Textielkunst van
Rita Berghuis

antependium-rood

Antependium - Rood

2013 - 88 x 199 cm


Het rode Antependium is de vierde in de serie. Rood is de kleur van vuur en refereert aan de Heilige Geest. Daarom wordt het rode antependium met Pinksteren gebruikt in de liturgie.

Het bekendste Bijbelgedeelte over Pinksteren staat in Handelingen 2: "Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, en het huis waar ze zaten, werd er helemaal vol van. En er verscheen hun iets als tongen van vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Ze werden allemal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals de Geest hun ingaf." (vertaling Groot Nieuws Bijbel).
Ook toen Jezus nog op aarde was, sprak hij al van de Heilige Geest: "Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden, iemand die jullie bijstaat en altijd bij je blijft: de Geest van de waarheid. (...) jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn. (...) Op die dag zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben, en jullie in mij en ik in jullie. (...) Maar de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan en alles leren; hij zal je alles te binnen brengen wat ik je heb verteld. Vrede laat ik bij jullie achter; mijn eigen vrede geef ik jullie..." (Johannes 14: 16, 20, 26, 27 (vertaling Groot Nieuws Bijbel).Stola voor Ada Rebel, dominee van de Protestantse Kerk in Deurne-NL

antependium rood


antependium rood